Tagsư tử đá hồng kông đỏ mắt

Dùng sư tử đá đúng cách để trấn trạch, trị tà

Khi bày sư tử tại nhà, đầu phải hướng ra cổng chứ không được quay ngang hoặc quay vào trong nhà. Nếu phạm phải dễ dẫn đến linh vật quay lại cắn ngược chủ nhà. Trong phong thủy, người ta gọi như thế là tà khí tấn công hai bên sườn hoặc 'đánh tập hậu'. Sư ...