Tagphong thủy phòng ngủ

Vai trò của những “con ngạch” trong phong thủy

Theo tính toán, liên kết ngạch giúp mỗi cây cột tăng gấp 5 - 10 lần khả năng gánh đỡ trọng lực vốn có của nó, qua đó chịu lực tổng thể của ngôi nhà tăng lên hàng trăm lần. Liên kết ngạch vững chắc đến mức đảm bảo cho những ngôi nhà làm bằng ...