Tagcường độ phóng xạ

Hoạt độ phóng xạ của gạch men có thể vượt ngưỡng

Hoạt độ phóng xạ của một số vật liệu xây dựng như gạch men, đá granit, đá thiên nhiên và đá nhân tạo... có thể cao vượt ngưỡng cho phép. Theo đề tài nghiên cứu mới đây “Xác định hoạt độ phóng xạ tự nhiên trong một vài nhóm vật liệu xây dựng khu vực ...