Đá Granite tự nhiên

Xà cừ hồng

Đá Granite xà cừ hồng 1. Kích thước: - Rộng: 60cm, 80cm, 90cm - Dài: 2-3m - Dày: 1,5-2cm (Ngoài kích thước thông dụng trên chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các kích thước khác theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 2. Màu sắc: hồng xà cừ 3. Xuất xứ: Nhập khẩu Đá Granite hồng xà cừ với đặc ...

Xà cừ vàng

Đá Granite vàng xà cừ 1. Kích thước: - Rộng: 60cm, 80cm, 90cm - Dài: 2-3m - Dày: 1,5-2cm (Ngoài kích thước thông dụng trên chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các kích thước khác theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 2. Màu sắc: vàng xà cừ 3. Xuất xứ: Nhập khẩu Đá Granite vàng xà cừ với đặc ...

Xà cừ trắng

Đá Granite xà cừ trắng 1. Kích thước: - Rộng: 60cm, 80cm, 90cm - Dài: 2-3m - Dày: 1,5-2cm (Ngoài kích thước thông dụng trên chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các kích thước khác theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 2. Màu sắc: trắng xà cừ 3. Xuất xứ: Nhập khẩu Đá Granite trắng xà cừ với đặc ...

Xà cừ đen

Đá Granite đen xà cừ 1. Kích thước: - Rộng: 60cm, 80cm, 90cm - Dài: 2-3m - Dày: 1,5-2cm (Ngoài kích thước thông dụng trên chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các kích thước khác theo nhu cầu thực tế của khách hàng) 2. Màu sắc: đen xà cừ 3. Xuất xứ: Nhập khẩu Đá Granite đen xà cừ với đặc ...